Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

juszka
9867 f012 390
forever ugly
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata
juszka
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
juszka
7561 d078 390
Reposted fromdauser dauser viaplotkara plotkara

July 08 2015

juszka
9880 bb69 390
Reposted fromfoina foina viakrainakredek krainakredek
juszka
0025 437f 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaskins skins
juszka
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viacytaty cytaty
juszka

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viacytaty cytaty

July 07 2015

juszka
2512 ca39 390
Reposted frominspire inspire vialetmego letmego
juszka

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viagoodtime goodtime
juszka
juszka
7350 1b3b 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
juszka
8133 6c85 390
juszka
Mężczyźni potrzebują trzech kobiet - matki, żony oraz kochanki.
Trudno jest być wszystkimi naraz, ale można zmieniać role. Chodzi o to aby znaleźć złoty środek.
Daj mężczyźnie za dużo, a stracisz go. Daj mu za mało, a również go stracisz. Dawaj mu czasem za dużo, a czasem za mało, wtedy zostanie przy Tobie.
— — Lena Katarina Swanberg
Reposted fromojkomena ojkomena viacytaty cytaty
7090 d99d 390

June 28 2015

juszka
1674 7c36 390
Reposted fromikhakima ikhakima viakrainakredek krainakredek
juszka
juszka
Nie poddawaj się. Czasami myślimy, że Bóg napisał koniec, a tak naprawdę to dopiero początek.
Reposted fromniewypowiedzenia niewypowiedzenia
juszka
Czasami musisz przejść przez piekło, aby znaleźć swoje niebo.
Reposted fromniewypowiedzenia niewypowiedzenia
juszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...