Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

juszka
2239 66b8 390
juszka
juszka

June 26 2015

juszka
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Żulczyk o 02:14 nadal jest mistrzem
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viacytaty cytaty

June 25 2015

juszka
2053 3c08 390
juszka
2046 14f5 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaplotkara plotkara
juszka
6908 040c
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo vialetmego letmego
juszka
8140 85ff 390
juszka
7128 9fd9 390
Reposted fromtichga tichga viakrainakredek krainakredek
juszka
9801 fc0a 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
juszka
0137 cd72 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
juszka
8780 ce21 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek

June 24 2015

juszka
2465 6d29 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacytaty cytaty
juszka
2987 e0e4 390
Reposted fromretaliate retaliate viainpassing inpassing
juszka
Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce.
— Steve Jobs
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
4771 77db 390
juszka
3356 461e 390
Reposted fromczyzewna czyzewna viakrainakredek krainakredek
juszka
9898 1b19 390
juszka
2025 96c5 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl